วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

<< คำแสลงในภาษาฝรั่งเศส >>

Un boulot = Un travail งาน

Un nana = Un fille ผู้หญิง

Un bouquin = Un livre หนังสือ

Une bagnole = Une voiture รถยนตร์

Une radis = Un argent เงิน

Un futal = Un pantalon กางเกงขายาว

Du pinard = Du vin เหล้าองุ่น

Un cinoche = Un cinéma ภาพยนตร์

ไม่มีความคิดเห็น: