วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ธนาคารที่สวยที่สุดในไทย! (งดงามเหมือนกับวัง)

ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนเพชรบุรีเดิมเคยเป็นวังมาก่อน
ด้านหลังติดคลองแสนแสบ
ด้านข้างติดกับศึกษาภัณฑ์กิ่งเพชรไม่มีความคิดเห็น: