วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551

คำศัพท์ [vocabulaire]
- dur (adj.) = ยาก, ลำบาก, แข็ง, (เนื้อ, อาหาร..)เหนียว : Que la vie est dure ! [ชีวิตนี้ช่างลำบากยิ่ง] / travailler dur (dur เป็น adv.) = ทำงานหนัก, เรียนหนัก : Tous mes élèves travaillent dur cette année car ils veulent réussir à continuer leurs études à l'université. [นักเรียนทุกคนของฉันเรียนหนักปีนี้เพราะพวกเขาต้องการประสบความสำเร็จในการไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย]
- se rendre compte (de qqch / que + ind.)(v.) = รู้, ตระหนัก : Tu ne te rends pas compte que c'était difficile ! [เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหน] / Elle ne s'est pas rendu compte de la difficulté ! [หล่อนไม่รู้ถึงความยากลำบาก]
- plein de (adj.) [beaucoup de] = เต็ม, เต็มไปด้วย : Elle reçoit plein de cadeaux pour son anniversaire. [หล่อนได้รับของขวัญมากมายในวันคล้ายวันเกิดของเธอ]
- enfer (n.m.) = นรก : C'est l'enfer ! = C'est horrible ! [= มันเป็นความทุกข์ทรมานเหมือนตกนรก]
- s'en faire (v.) = วิตก, กังวล, กลุ้มใจ : Ne t'en fais pas ! [อย่าวิตกกังวลไปเลย !]
- Ça va s'arranger. = อะไรๆก็จะดีขึ้น, อะไรๆก็จะเรียบร้อย
- Ça m'a fait du bien. = มันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้น
- Ce sera pire. = จะยิ่งแย่กว่าเดิม [pire คือ ขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดของคำว่า mauvais หรือ mal]
- chômage (n.m.) = การไม่มีงานทำ, การตกงาน : De plus en plus de jeunes diplômés sont au chomage. [คนที่จบปริญญาใหม่ๆตกงานมากขึ้นๆเรื่อยๆ] / chômeur, chômeuse (n.) = ผู้ว่างงาน, ผู้ไม่มีงานทำ, คนตกงาน : Il y a plus de deux millions de chômeurs en France. [มีคนว่างงานในฝรั่งเศสกว่าสองล้านคน]

ไม่มีความคิดเห็น: